Mallet of justice!
Mallet of justice!
Mallet of justice!
Mallet of justice!

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi

Sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa

Zakres usług

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Preferowany zakres praktyki zawodowej obejmuje…

Zasady świadczenia usług

W celu uzyskania pomocy prawnej konieczny jest osobisty kontakt z Kancelarią i ustalenie terminu spotkania, na którym omówione zostaną warunki współpracy.

Windykacja należności

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie windykacji wierzytelności. Oferta skierowana jest zarówno do podmiotów gospodarczych jak również osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej mających problemy z terminowym odzyskaniem należności.

O mnie

Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu (nr wpisu WR-2949).
Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów odszkodowawczych oraz windykacji wierzytelności.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi, kompleksowej obsłudze spółek oraz bieżącym doradztwem na rzecz osób fizycznych. Z powodzeniem prowadził wiele postępowań sądowych zakończonych satysfakcjonującym rozstrzygnięciem dla klientów.
Jego dotychczasowa praktyka obejmuje także zagadnienia związane z obrotem wierzytelności, w tym ich nabywaniem i obsługą przez podmioty gospodarcze.
Doświadczenie zdobyte w ramach współpracy z kancelariami prawnymi sprawiło, iż posiada on rozległą wiedzę pozwalającą świadczyć pomoc prawną w szerokim spektrum zagadnień prawnych.
W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług stale wspólpracuje z kancelariami prawnymi z obszaru Dolnego Śląska.